PRESS RELEASES

You can reach the latest press releases of Hitay Foundation below.

Hitay Vakfı Kuruluş Resmi Gazete

Hitay Vakfı Kuruluş Resmi Gazete HaberiKültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: VAKFIN ADI: Emin Hitay Vakfı. VAKFEDENLER: Mehmet Emin Hitay. VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. VAKFIN…